กงสุลสัญจร สป.คองโก 4-5 กันยายน 2566 / Mobile Consular Service in DR Congo 4-5 September 2023

กงสุลสัญจร สป.คองโก 4-5 กันยายน 2566 / Mobile Consular Service in DR Congo 4-5 September 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 589 view
เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2566 นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนายจุฑา เสาวภา เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรรับคำร้องหนังสือเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในกรุงกินชาซา เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (สป.คองโก) และพบปะชุมชนไทยในกินชาซาที่มีทั้งผู้ประกอบการและพนักงานสปา ซึ่งนับเป็นการให้บริการกงสุลสัญจรที่ สป.คองโกเป็นครั้งแรก
 
ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ใน สป.คองโก ประมาณ 25 คน ซึ่งมีทั้งพนักงานนวดและสปา ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ สป.คองโกมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแอฟริกา ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก มีทรัพยากรสินแร่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทองแดงและโคบอลต์ แต่โดยที่ยังคงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีปัญหาคอรัปชั่นและการสู้รบภายในประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือคนไทยที่จะเดินทางไป สป.คองโก โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันล่วงหน้า และแจ้งแผนการเดินทางให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบด้วยทุกครั้ง
 
ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบกับตัวแทนบริษัทรับคำร้องตรวจลงตราเข้าประเทศไทยแทนผู้ร้องใน สป.คองโก และย้ำความสำคัญในการเข้มงวดในการคัดกรองคำร้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร รวมทั้งอธิบายและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
--
 
On 4-5 September 2023, the Royal Thai Embassy in Nairobi’s representatives visited Kinshasa, capital city of the Democratic Republic of the Congo (DR Congo), to provide consular services, such as application of new Thai passports, and visit Thai community in Kinshasa, which are the business owner and spa therapists. This is regarded as the first mobile consular service in DR Congo.
 
In this occasion, the Embassy team also met with representatives from the visa processing service company in Kinshasa and stressed the importance of strictly screening the visa applications from the DR Congo according to related rules and regulations.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง