กงสุลสัญจรยูกันดา 6-8 มิถุนายน 2566 / Mobile Consular Service in Uganda 6-8 June 2023

กงสุลสัญจรยูกันดา 6-8 มิถุนายน 2566 / Mobile Consular Service in Uganda 6-8 June 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

| 560 view
เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนายจุฑา เสาวภา เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรรับคำร้องหนังสือเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในประเทศยูกันดา และยังได้เดินทางไปพบปะชุมชนไทยทั้งในเมืองเอนเทบเบ้และกรุงกัมปาลา ที่มีทั้งพนักงานสปา พ่อครัว เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจ และผู้ติดตามครอบครัวมาอาศัยที่ยูกันดา รวมทั้งสิ้นเกือบ 40 คน

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบกับนาง Barbara Mulwana กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา โดยย้ำความสำคัญของการคุ้มครองและดูแลคนไทยที่ย้ายไปพำนักและทำงานในยูกันดามากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้พบหารือกับตัวแทนบริษัทรับคำร้องตรวจลงตราเข้าประเทศไทยแทนผู้ร้องในยูกันดา และย้ำความเข้มงวดในการคัดกรองคำร้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร รวมทั้งอธิบายและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการตรวจลงตราจากผู้ร้องในยูกันดา ซึ่งมีความสนใจที่จะเดินทางไปประเทศไทยมากขึ้นทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ และรับการรักษาพยาบาล

--

On 6-8 June 2023, representatives from the Royal Thai Embassy visited Kampala and Entebbe, the Republic of Uganda, to provide consular services, such as the application of new Thai passports, and visits Thais in Uganda, which are now almost 40 Thais living and working as chefs, spa therapists, business owners, international organizations' staffs, and those who accompany family members to Uganda. 

In this occasion, the Embassy's representatives also met with Ms. Barbara Mulwana, the Royal Thai Honorary Consul in Kampala, to discuss about the protection of Thais in Uganda whose number is increasing. Furthermore, meetings with the representatives from visa processing service companies were also arranged to stress the importance of careful screening of the required documents and facilitation of the visa applications from Uganda which now visit Thailand for tourism, business and medical purposes.  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง