กงสุลสัญจรที่กรุงจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน 19-20 พ.ค. 2566

กงสุลสัญจรที่กรุงจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน 19-20 พ.ค. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2566

| 564 view

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา นายจุฑา เสาวภา เลขานุการเอก และนางสาวจันทร์เดือน ศรีสว่าง เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรและพบปะชุมชนไทยที่กรุงจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน โดยมีคนงานไทยที่ทำงานกับบริษัท ARC และเจ้าหน้าที่คนไทยในองค์การระหว่างประเทศเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางไปแคมป์คนงานบริเวณชานเมืองกรุงจูบา ซึ่งได้รับทราบสภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งหารือเรื่องสวัสดิการและการดูแลคนงานไทยของบริษัทอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง