วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 858 view

ROYAL THAI HONORARY CONSULATES

UGANDA 

ETHIOPIA

SEYCHELLES

Ms. Barbara Mulwana,
Royal Thai Honorary Consul in Kampala
 

Address 
Royal Thai Honorary Consulate,
Plot 10, Kalitunsi Road, Bugolobi,
P.O. Box 5961,
Kampala, UGANDA

Telephone +256 414 236 182

Mobile Phone +256 752 707 799

E-mail [email protected]

Mr. Tsegaye Abebe Adugna, 
Royal Thai Honorary Consul for Ethiopia

Address
Royal Thai Honorary Consulate,
Nefase Silk Lafto Sub City Woreda 04 Berhe G/Lebanose Building, 3rd Floor Office No. 309,
Addis Ababa, ETHIOPIA

Telephone +251 114 660 982

Mobile Phone +251 911 254 077

E-mail [email protected]

Mr. Joe Chung-Faye (deceased)
Royal Thai Honorary Consul in Victoria

Address
Royal Thai Honorary Consulate,
Premier Building,
Revolution Avenue,
Victoria, SEYCHELLES

Telephone +248 432 3888

Mobile Phone +248 251 4547