วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2565

รายนามประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(Countries in the jurisdiction)

เคนยา

Kenya

ยูกันดา

Uganda

เอธิโอเปีย

Ethiopia

เซเชลส์

Seychelles

แทนซาเนีย

Tanzania

คอโมโรส

Comoros

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

D.R.Congo

โซมาเลีย

Somalia

บุรุนดี

Burundi

รวันดา

Rwanda

เซาท์ซูดาน

South Sudan