7,733 view

เคนยา
- ขอรับการอนุญาตเข้าเมืองผ่านระบบ eTA ได้ที่ https://www.etakenya.go.ke/
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

เอธิโอเปีย
- ขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.evisa.gov.et/
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ยูกันดา
- ขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://visas.immigration.go.ug/
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

แทนซาเนีย
- ขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ก่อนเดินทางได้ที่ https://visa.immigration.go.tz/ หรือขอรับการตรวจลงตราแบบ Visa on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของแทนซาเนีย   
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

เซเชลส์
- ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน     
- ลงทะเบียนก่อนเดินทางเพื่อขอรับ travel authorization ผ่านเว็บไซต์ https://seychelles.govtas.com/ โดยมีค่าใช้จ่าย 10 ยูโร

รวันดา
- ขอรับการตรวจลงตราแบบ Visa on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของรวันดา
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
-
ขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://evisa.gouv.cd/
-
มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

บุรุนดี
- ขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ก่อนเดินทางได้ที่ https://migration.gov.bi/Apply หรือขอรับการตรวจลงตราแบบ Visa on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของบุรุนดี
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

โซมาเลีย
- ขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ก่อนเดินทางได้ที่ https://www.visa.gov.so/
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

เซาท์ซูดาน
- ขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://evisa.gov.ss/
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  

คอโมโรส
- ขอรับการตรวจลงตราแบบ Visa on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของคอโมโรส
- แนะนำให้มีเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

หมายเหตุ
- โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้เหลืองและโรคอื่น ๆ จากเว็บไซต์ของคลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ที่ https://www.thaitravelclinic.com/blog/th/travel-medicine-issue/thai-yellow-fever-vaccin.html

- โปรดคลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา