สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี (Nairobi)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี


(Nairobi)

ที่ตั้ง

Rose Avenue,Off Denis Pritt Rd,P.O. Box 5834900200 City Square Nairobi, Kenya

วันที่ทำการ

09.00 - 12.30 and 14.00 - 17.00 hours (Monday - Friday)

เบอร์ติดต่อ

(254) 20 291 9100 VOIP : 581100, 581101, 581102, 581103, 581104, 581105, 581106

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร
(MR. TORSAK JANPIAN)

Counsellor
(Counsellor)

- นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์
(MR. WISIT BUNYARITTHIPONG)

First Secretary
(First Secretary)

- นายจุฑา เสาวภา
(MR. JUTHA SAOVABHA)

- นายนราวิชญ์ องคมงคล
(MR. NARAVIT ONGKAMONGKOL)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสาวจันทร์เดือน ศรีสว่าง
(MISS CHANDUAN SRISAWANG)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

Rose Avenue, off Denis Pritt Road, P.O.Box 58349 Nairobi 00200

เบอร์ติดต่อ

Tel. (254-20) 291 9133, 291 9131

อีเมล


ตำแหน่ง

Minister Counsellor (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพงศ์ เสนาณรงค์
(MR. NATTHAPONG SENANARONG)