ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี Welcome to the Official Website of the Royal Thai Embassy in Nairobi

Announcement | ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

12 ก.พ. 2564

เที่ยวบินกลับไทยเดือนมีนาคม 2564

12 ก.พ. 2564

เที่ยวบินกลับไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2564

8 ม.ค. 2564

การเดินทาางเข้าเคนยาต้องขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

8 ม.ค. 2564

ดูทั้งหมด
Embassy News | ข่าวสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Office hours | สถานที่ทำการ
emb_pic(1)

Royal Thai Embassy in Nairobi
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd)
P.O. Box 58349 - 00200 City Square
Nairobi, KENYA

Office Hours :  Monday to Friday / 09.00 - 13.00 hours
Tel : (+254) 20 291 9100 
Email : thai@thainbi.or.ke

VISA Section 

Office Hours : Monday to Friday / 09.00 - 13.00 hours  
Tel : (+254) 20 291 9111 / (+254) 20 291 9112
Email : visa@thainbi.or.ke

Office of Commercial Affairs

Tel : (+254) 20 291 9133, (+254) 20 291 9131
E-mail : info@ocanairobi.co.ke

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยาก
(+๒๕๔) ๗๓๓ ๑๔๕ ๑๔๕