การพบหารือทวิภาคีระหว่างอุปทูตฯ และนาย Hamze Haadoow ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งโซมาเลีย

การพบหารือทวิภาคีระหว่างอุปทูตฯ และนาย Hamze Haadoow ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งโซมาเลีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 652 view

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้พบหารือกับนาย Hamza Hadole ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยทั้งสองฝ่ายได้ติดตามผลการเยือนไทยของนาย Hadole เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 และหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมประมง และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

On 26 February 2024, Mr. Torsak Janpian, Chargé d’affaires a.i., Royal Thai Embassy in Nairobi received H.E. Mr. Hamze Hadole, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Federal Republic of Somalia, at the Embassy. Both sides followed-up on H.E. Haadoow’s visit to Thailand in July 2023 and discussed ways to deepen bilateral relations especially in medical tourism, fishing industry and development cooperation.

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ