วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,543 view

Royal Thai Embassy in Nairobi | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

Address:
Rose Avenue (off Denis Pritt Rd)
P.O. Box 58349 - 00200 City Square
Nairobi, Kenya
 
Telephone: <Embassy> (+254) 20 291 9100 / (+66) 2 203 6000 ต่อ 581110 (ค่าโทรอัตราหมายเลขในกรุงเทพฯ) 
                  <Visa Section> (+254) 20 291 9111 / (+254) 20 291 9112
 
E-mail: <Embassy> [email protected]
            <Visa Section> [email protected]

Office H
ours: <Embassy> Monday-Friday / 09.00-12.00 and 13.30-16.30 hours
                     <Visa Section> Monday-Friday / 09.00-12.30 hours
 
contact_RTE_NIBMap of Royal Thai Embassy in Nairobi | Download from the link below.
 

<Trade information and Business enquiry>
Office of Commercial Affairs:
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี
Tel. (+254) 20 291 9133 / (+254) 20 291 9131

E-mail: [email protected]
Facebook:  https://www.facebook.com/OCANAIROBI

 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยาก (+๒๕๔) ๗๓๓ ๑๔๕ ๑๔๕