ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี Welcome to the Official Website of the Royal Thai Embassy in Nairobi

Announcement | ประกาศดูทั้งหมด
มาตรการปรับปรุงสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตัั้งแต่ 1เมษายน 2564 เป็นต้นไป / Updated Measures on Entry to Thailand from 1 April 2021 onwards

1 เม.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 เม.ย. 2564

Announcement No. 3/2564 Temporary Measures for Consular Services

30 มี.ค. 2564

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

25 มี.ค. 2564

ประกาศ ฉบับที่ 2/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย

18 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
Embassy News | ข่าวสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Office hours | สถานที่ทำการ
emb_pic(1)

Royal Thai Embassy in Nairobi
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd)
P.O. Box 58349 - 00200 City Square
Nairobi, KENYA

Office Hours :  Monday to Friday / 09.00 - 13.00 hours
Tel : (+254) 20 291 9100 
Email : thai@thainbi.or.ke

VISA Section 

Office Hours : Monday to Friday / 09.00 - 13.00 hours  
Tel : (+254) 20 291 9111 / (+254) 20 291 9112
Email : visa@thainbi.or.ke

Office of Commercial Affairs

Tel : (+254) 20 291 9133, (+254) 20 291 9131
E-mail : info@ocanairobi.co.ke

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยาก
(+๒๕๔) ๗๓๓ ๑๔๕ ๑๔๕