ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี Welcome to the Official Website of the Royal Thai Embassy in Nairobi

Announcement | ประกาศดูทั้งหมด
มาตรการกักกันตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 / Updates on the Quarantine Period for Travelers Entering Thailand from 1 May 2021

4 พ.ค. 2564

Resumption of Normal Consular Services (Monday to Friday between 09.00-13.00 )

4 พ.ค. 2564

Announcement No. 4/2564 Job Vacancy (Administrative Assistant)

24 เม.ย. 2564

เที่ยวบินกลับไทยเดือนพฤษภาคม 2564

20 เม.ย. 2564

มาตรการปรับปรุงสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตัั้งแต่ 1เมษายน 2564 เป็นต้นไป / Updated Measures on Entry to Thailand from 1 April 2021 onwards

1 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด
Embassy News | ข่าวสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Office hours | สถานที่ทำการ
emb_pic(1)

Royal Thai Embassy in Nairobi
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd)
P.O. Box 58349 - 00200 City Square
Nairobi, KENYA

Office Hours :  Monday to Friday / 09.00 - 13.00 hours
Tel : (+254) 20 291 9100 
Email : thai@thainbi.or.ke

VISA Section 

Office Hours : Monday to Friday / 09.00 - 13.00 hours  
Tel : (+254) 20 291 9111 / (+254) 20 291 9112
Email : visa@thainbi.or.ke

Office of Commercial Affairs

Tel : (+254) 20 291 9133, (+254) 20 291 9131
E-mail : info@ocanairobi.co.ke

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยาก
(+๒๕๔) ๗๓๓ ๑๔๕ ๑๔๕