ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี Welcome to the Official Website of the Royal Thai Embassy in Nairobi

News and Announcement | ประกาศสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
เที่ยวบินนำคนไทยกลับบ้านเส้นทางแอดดิสอาบาบา-กรุงเทพฯ เดือนกันยายน 2563 / Repatriation Flight Addis Ababa-Bangkok in September 2020

18 ส.ค. 2563

เที่ยวบินนำคนไทยกลับบ้านเส้นทางแอดดิสอาบาบา-กรุงเทพฯ วันที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2563 / Repatriation Flight Addis Ababa-Bangkok 19 and 26 August 2020

31 ก.ค. 2563

ฉบับที่ 15/2562 เรื่อง เงื่อนไขและขั้นตอนในการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

3 ก.ค. 2563

Requirements for Certificate of Entry (COE) during travel restriction

3 ก.ค. 2563

No. 16/2563 : Sale of Vehicle

8 มิ.ย. 2563

ดูทั้งหมด
Embassy News | ข่าวสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Office hours | สถานที่ทำการ
emb_pic(1)

Royal Thai Embassy in Nairobi
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd)
P.O. Box 58349 - 00200 City Square
Nairobi, KENYA

Office Hours :  Monday to Friday / 09.00 - 13.00 hours
Tel : (+254) 20 291 9100 
Email : thai@thainbi.or.ke

VISA Section 

Office Hours : Monday to Friday / 09.00 - 13.00 hours  
Tel : (+254) 20 291 9111 / (+254) 20 291 9112
Email : visa@thainbi.or.ke

Office of Commercial Affairs

Tel : (+254) 20 291 9133, (+254) 20 291 9131
E-mail : info@ocanairobi.co.ke

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยาก
(+๒๕๔) ๗๓๓ ๑๔๕ ๑๔๕