กงสุลสัญจรเซาท์ซูดาน 19-22 มีนาคม 2565

กงสุลสัญจรเซาท์ซูดาน 19-22 มีนาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2565

| 725 view
นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่พี่น้องคนไทยในกรุงจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน ระหว่างวันที่ 19-22 มี.ค. 2565 โดยมีทั้งคนไทยที่มายื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางทดแทนเล่มที่ใกล้หมดอายุ และผู้ขอรับบริการงานนิติกรณ์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในประเทศห่างไกลที่ไม่มีสถานทูตตั้งอยู่ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีคนไทยในเซาท์ซูดานมากกว่า 600 คน ครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานคนไทยในบริษัท ARC ก่อสร้างถนนในประเทศเกิดใหม่อย่างเซาท์ซูดานมามากกว่า 10 ปี เอื้อต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก อีกครึ่งหนึ่งคือกองกำลังทหารช่างและตำรวจไทยในภารกิจสหประชาชาติประจำเซาท์ซูดาน (UNMISS) นอกจากนี้ยังมีคนงานในบริษัทขุดเจาะน้ำมัน พนักงานสปา และเจ้าหน้าที่คนไทยในองค์การสหประขาชาติ

นอกจากการให้บริการงานกงสุลแล้ว ผู้แทนสถานทูตยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Honorable Deng Dau Deng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศเซาท์ซูดาน และ H.E. Honorable Lily Albino Akol Akol รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเซาท์ซูดาน ซึ่งย้ำว่ารัฐบาลเซาท์ซูดานรู้สึกซาบซึ้งในความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานของคนไทยที่ได้ช่วยเอื้อต่อการพัฒนาประเทศของเซาท์ซูดานได้เป็นอย่างดี และทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมเพื่อเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งยังได้เดินทางพบปะเยี่ยมเยือนคนงานไทยตามสถานที่ทำงาน และแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยต่างแดนในโอกาสนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ