สถานทูตไทยจากเคนยาให้บริการกงสุลสัญจรและเยี่ยมชุมชนไทยในเซเชลส์ / Thai Embassy from Kenya provided mobile consular services and visited the Thai community in Seychelles

สถานทูตไทยจากเคนยาให้บริการกงสุลสัญจรและเยี่ยมชุมชนไทยในเซเชลส์ / Thai Embassy from Kenya provided mobile consular services and visited the Thai community in Seychelles

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 749 view
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อัครราชทูตที่ปรึกษา นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนายจุฑา เสาวภา เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้เดินทางไปประเทศเซเชลส์เพื่อให้บริการกงสุลสัญจร อาทิ รับคำร้องหนังสือเดินทาง รับรองเอกสารนิติกรณ์ และให้คำปรึกษางานกงสุล และใช้โอกาสดังกล่าวพบปะชุมชนไทยในเซเชลส์ สอบถามรายละเอียดการดำรงชีวิต ให้กำลังใจในการทำงานและใช้ชีวิตในต่างแดน และย้ำให้ดูแลรักษาสุขภาพและติดต่อกับสถานทูตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK สำหรับให้คนไทยในเซเชลส์ใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพต่อไปด้วย

ประเทศเซเชลส์เป็นเกาะเล็ก ๆ กลางมหาสมุทรอินเดีย ที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงแสนคน แต่กลับเป็นประเทศที่มีจำนวนคนไทยกว่าร้อยคนอาศัยอยู่ มีทั้งพนักงานบริษัทก่อสร้างและโรงงานปลากระป๋องของบริษัท พนักงานสปา ผู้บริหารและพนักงานโรงแรม คู่สมรสชาวเซเชลส์และอื่น ๆ พร้อมบุตร


During 1-3 September 2022, Mr. Torsak Janpian, Minister Counsellor, Mr. Wisit Bunyaritthipong, Counsellor, and Mr. Jutha Saovabha, First Secretary, from the Royal Thai Embassy in Nairobi, Kenya, travelled to Seychelles to provide mobile consular services (passport application, document legalization, and consultation on consular matters) and visited the Thai community in Seychelles. While discussing various issues regarding details about legally living and working abroad, the Embassy gave encouragement to the Thai people and emphasized the importance of keeping in close contact with the Embassy. Furthermore, the Embassy’s representatives also distributed medicines, masks, and COVID-19 ATK test kits in order for the Thai nationals in Seychelles to better look after their health and stay safe from COVID-19.

Seychelles is a small island country in the middle of the Indian Ocean. While its population is around a hundred thousand, there are almost 100 Thai nationals residing in Seychlles. Some of them are workers in a construction company and canned tuna factory, restaurant chefs, spa therapists, hoteliers, as well as those married to the Seychellois or other foreigners and their children.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ