ทูตไทยเยี่ยมชุมชนไทยในนครดาร์เอสซาลามและเกาะแซนซิบาร์และเยือนวัดพุทธในแทนซาเนีย / Thai Ambassador met the Thai Community in Dar es Salaam and Zanzibar and visited the Buddhist Temple in Tanzania

ทูตไทยเยี่ยมชุมชนไทยในนครดาร์เอสซาลามและเกาะแซนซิบาร์และเยือนวัดพุทธในแทนซาเนีย / Thai Ambassador met the Thai Community in Dar es Salaam and Zanzibar and visited the Buddhist Temple in Tanzania

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 815 view
ระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2565 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้พบปะชุมชนไทยที่นครดาร์เอสซาลามและเกาะแซนซิบาร์ ประเทศแทนซาเนีย โดยได้สอบถามรายละเอียดการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการดำเนินการเรื่องเอกสารในการพำนักและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในแทนซาเนีย ให้กำลังใจในการทำงานและใช้ชีวิตในต่างแดน ยืนยันความพร้อมที่จะให้การดูแลคนไทยในแทนซาเนียแม้จะไม่มีสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ก็ตาม ย้ำให้คนไทยดูแลรักษาสุขภาพ แจ้งข่าวและติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยังได้มอบหน้ากากอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK สำหรับให้คนไทยในแทนซาเนียใช้ประโยชน์ในโอกาสนี้ด้วย

ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในแทนซาเนียประมาณ 80 คน ส่วนใหญ่อาศัยและทำงานในนครดาร์เอสซาลาม เมืองอรุชา เมืองทังก้า และเกาะแซนซิบาร์ ประกอบอาชีพพ่อครัว/แม่ครัว ร้านสปา/นวดแผนไทย นักธุรกิจค้าพลอย ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงคู่สมรสชาวต่างชาติ ชุมชนไทยในแทนซาเนียมีการรวมกลุ่มกันค่อนข้างเข้มแข็ง และจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะ

ในโอกาสการเยือนแทนซาเนียครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าเยี่ยมวัดพุทธในแทนซาเนีย (Tanzania Buddhist Temple and Meditation Center) ในนครดาร์เอสซาลาม ก่อตั้งเมื่อต้นคริสตศตวรรษที่ 20 นับเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกา และชุมชนไทยในนครดาร์เอสซาลามได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ของวัดแห่งนี้มาโดยตลอด โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้สักการะเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ในทวีปแอฟริกา รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนาในแอฟริกาต่อไป


During 24-29 August 2022, Miss Sasirit Tangulrat, Ambassador, visited the Thai community in Dar es Salaam and Zanzibar, Tanzania. Ambassador Sasirit discussed various issues regarding living and working legally in Tanzania, encouraged, and emphasized the importance of keeping in close contact with the Embassy, as well as the readiness of the Embassy to look after all Thai nationals in Tanzania. Furthermore, the Ambassador has also provided medicines, masks, and the COVID-19 ATK test kits in order for the Thai nationals in Tanzania to better look after their health and stay safe from COVID-19.

There are approximately 80 Thai nationals residing and working in Tanzania, mostly in Dar es Salaam, Arusha, Tanga, and Zanzibar. Some of them are restaurant chefs, working as spa therapists, in gemstone industry and construction, as well as those married to the locals in Tanzania. The Thai community in Tanzania is robust and occasionally organizes activities to strengthen their bond.

In this occasion, the Ambassador also visited the Tanzania Buddhist Temple and Meditation Center in Dar es Salaam, the oldest Buddhist temple in Africa established in the early 20th century, where Thai community in Tanzania has participated in religious and other activities for years. Ambassador paid respect to the Chief Monk and expressed the readiness to support the temple’s endeavor to promote Buddhist in Africa.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ