กงสุลสัญจรที่ประเทศเซเชลส์ 4-5 พ.ค. 2566

กงสุลสัญจรที่ประเทศเซเชลส์ 4-5 พ.ค. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2566

| 223 view

เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนางสาวจันทร์เดือน ศรีสว่าง เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรและพบปะชุมชนไทยที่กรุงวิคตอเรีย ประเทศเซเชลส์ โดยมีคนไทยที่พำนักในเซเชลส์มาเป็นเวลานานและคนที่ไปทำงานที่เซเชลส์เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง และขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับงานสัญชาตินิติกรณ์ การตรวจลงตรา และการใช้ชีวิตในประเทศเซเชลส์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง