บริการกงสุลสัญจรสำหรับชุมชนไทยในยูกันดา / Mobile consular services for the Thai community in Uganda

บริการกงสุลสัญจรสำหรับชุมชนไทยในยูกันดา / Mobile consular services for the Thai community in Uganda

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 605 view

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้เดินทางไปกรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา เพื่อให้บริการกงสุลสัญจร อาทิ รับคำร้องหนังสือเดินทาง รับรองเอกสารนิติกรณ์ และให้คำปรึกษางานกงสุล แก่ชุมชนไทยในยูกันกา ในโอกาสนี้ ยังได้พบหารือกับ Ms. Barbara Mulwana กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือไทย-ยูกันดา สอบถามชุมชนไทยเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานและพำนักในยูกันดา โดยผู้แทนสถานทูตได้ย้ำความสำคัญของการป้องกันตนให้ปลอดภัยและดูแลรักษาสุขภาพ และมอบถุงยังชีพที่ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK สำหรับให้คนไทยที่เพิ่งเดินทางมาพำนักในยูกันดาใช้ประโยชน์ต่อไป


On 9 September 2022, Mr. Torsak Janpian, Minister Counsellor, and Mr. Wisit Bunyaritthipong, Counsellor, from the Royal Thai Embassy in Nairobi, Kenya, travelled to Uganda to provide mobile consular services (passport application, document legalization, and consultation on consular matters) for the Thai community in Uganda. On this occasion, the Embassy’s representatives discussed with Ms. Barbara Mulwana, Honorary Consul of Thailand in Kampala, on ways to enhance cooperation between the two countries, and various issues with the Thai community in Uganda, in particular how to legally live and work abroad and the importance of staying safe and healthy. The survival packages including medicines, masks, and COVID-19 ATK test kits were distributed to the Thais who newly arrived in Uganda as well.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ