กงสุลสัญจรที่นครดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย 24-25 พ.ค. 2566

กงสุลสัญจรที่นครดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย 24-25 พ.ค. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 933 view

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนายจุฑา เสาวภา เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรที่นครดาร์เอสซาลาม เพื่อรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางจากชุมชนไทยในประเทศแทนซาเนีย

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะ พูดคุย และให้คำปรึกษาแก่คนไทยที่ทำงานในแทนซาเนีย ทั้งงานก่อสร้าง ร้านอาหาร และร้านนวดสปา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากไปทำงานโดยไม่มีสัญญาจ้างงาน ซึ่งผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความจำเป็นในการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายและมีสัญญาจ้างงานคุ้มครอง โดยขอให้สอบถามหรือปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนตัดสินใจเดินทางทุกครั้ง

นอกจากนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าเยี่ยมวัดพุทธในแทนซาเนีย ซึ่งชุมชนไทยในแทนซาเนียได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง