ทูตไทยเยี่ยมคนไทยใน สป.คองโก / Thai Ambassador visited Thai nationals in DR Congo (DRC)

ทูตไทยเยี่ยมคนไทยใน สป.คองโก / Thai Ambassador visited Thai nationals in DR Congo (DRC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ธ.ค. 2565

| 887 view
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และนายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา ได้พบปะคนไทยที่ทำงานในเมืองลูบุมบาชิ เมืองใหญ่อันดันสองและศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (สป.คองโก) ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 10 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานนวดและสปา

เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของการดูแลตนเอง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการดูแลรักษาสุขภาพ การดำเนินการเรื่องเอกสารในการพำนักและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน สป.คองโก ให้กำลังใจในการทำงานและใช้ชีวิตในต่างแดน ยืนยันความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะให้การดูแลคนไทยทุกคนใน สป.คองโก แม้จะอยู่ห่างไกลและไม่มีสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ก็ตาม ย้ำให้คนไทยดูแลรักษาสุขภาพ แจ้งข่าว และติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยังได้มอบหน้ากากอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK ให้คนไทยใน สป.คองโก ใช้ประโยชน์ในโอกาสนี้ด้วย

ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ใน สป.คองโก ทั้งสิ้น 28 คน เกินครึ่งอาศัยในกรุงคินชาซ่า เมืองหลวงของ สป.คองโก 15 คน ประกอบอาชีพพนักงานนวดและสปา นอกจากนั้นยังมีคนไทยที่ทำงานในองค์การระหว่างประเทศอีก 3 คน สป.คองโก เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของแอฟริกา ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก มีทรัพยากรสินแร่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทองแดงและโคบอลต์ แต่โดยที่ยังคงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีปัญหาคอรัปชั่นและการสู้รบภายในประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือคนไทยที่จะเดินทางไป สป.คองโก โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันล่วงหน้า และแจ้งแผนการเดินทางให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบด้วยทุกครั้ง
 
 
On 25 December 2022, H.E. Miss Sasirit Tangulrat, Ambassador, and Mr. Wisit Bunyaritthipong, Counsellor, visited the Thai nationals working in Lubumbashi, the second largest city and the center of the mining industry of the Democratic Republic of the Congo (DR Congo). Currently, there are 10 Thais mostly working as spa therapists.

The Ambassador stressed the importance of keeping oneself healthy and safe, living and working legally in DR Congo, and staying in close contact with the Embassy. The Ambassador emphasized the Embassy's readiness to look after Thai nationals abroad and gave them an encouragement to work and live happily, despite being far away from home. On this occasion, Thai basic medicines, masks, and the COVID-19 ATK test kits were given to Thai nationals in DR Congo to better look after their health and stay safe from COVID-19.

There are currently 28 Thai nationals residing and working in DR Congo. 15 of them work as spa therapists and live in Kinshasa, the capital city of DR Congo. Another 3 work as staffs of the organizations under the United Nations.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง