ชาวไทยในเซาท์ซูดานร่วมใจกันจัดงานวันชาติ 2565 ที่กรุงจูบา / Thai nationals in South Sudan celebrated Thai National Day 2022 in Juba

ชาวไทยในเซาท์ซูดานร่วมใจกันจัดงานวันชาติ 2565 ที่กรุงจูบา / Thai nationals in South Sudan celebrated Thai National Day 2022 in Juba

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ธ.ค. 2565

| 604 view
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงไนโรบี พร้อมด้วยนายวิสิษฐ์​ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ชุมชนไทยในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานจัดขึ้นในกรุงจูบา โดยใช้พื้นที่ของบริษัท ARC Construction ที่มีคนไทยทำงานอยู่จำนวนมาก นับเป็นการจัดงานวันชาติครั้งแรกตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งประเทศเซาท์ซูดานเมื่อปี 2554 และสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-เซาท์ซูดาน เมื่อปี 2556 โดยภายในงานมีคนไทยเข้าร่วมมากกว่า 200 คน

เซาท์ซูดานมีคนไทยพำนักอยู่มากกว่า 500 คน แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ คนไทยที่ทำงานกับบริษัท ARC Construction ก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานในเซาท์ซูดานมามากกว่า 10 ปี และกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ภายใต้ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan – UNMISS) นอกจากนั้นยังมีคนไทยที่ทำงานในบริษัทขุดเจาะน้ำมัน เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และพนักงานสปา

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ชื่นชมและขอบคุณคนไทยในเซาท์ซูดานที่ริเริ่มจัดกิจกรรมสำคัญในวันนี้ เนื่องจากจะเป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดนและเพิ่มพูนขวัญและกำลังใจในยามอยู่ไกลบ้านเป็นเวลานาน และยืนยันความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะให้การดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในเซาท์ซูดานอย่างเต็มที่ต่อไป

---------

On 11 December 2022, H.E. Miss Sasirit Tangulrat, Ambassador, and Mr. Wisit Bunyaritthipong, Counsellor, attended the celebration of the 5th December, which is Thailand's National Day, His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great's Birthday Anniversary, and Thai Father’s Day, in Juba, the Republic of South Sudan. The event was organized by the Thai Community in South Sudan at the premises of ARC Construction, the employer of many Thai workers, for the first time since the independence of South Sudan in 2011 and the establishment of Thailand-South Sudan diplomatic relation in 2013.

There are more than 500 Thai nationals residing in South Sudan. The 2 main groups are the ARC Construction's workers who have built roads and other infrastructures in South Sudan for more than 10 years, and the military personnel under the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Others are workers in the petroleum companies, United Nations staffs, and spa therapists.

On this occasion, the Ambassador has stressed the significance of December the 5th, praised and appreciated the initiatives of the Thai community to launch this important celebration which has helped boost the closer tie among the Thai community and the encouragement for those living abroad for a long time, and also reiterated the Embassy's readiness to continue looking after the Thai community and supporting their activities overseas in the years to come.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง