ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (7-8 มิถุนายน 2566)

ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (7-8 มิถุนายน 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 655 view

2023-05-23_ประกาศ_6-2566_กงสุลสัญจรยูกันดา_6-8มิย66_001

เอกสารประกอบ

2023-05-23_ประกาศ_6-2566_กงสุลสัญจรยูกันดา_6-8มิย66.pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง