ประกาศ ฉบับที่ 4/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย (24-25 พฤษภาคม 2566)

ประกาศ ฉบับที่ 4/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย (24-25 พฤษภาคม 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ค. 2566

| 574 view

2023-05-17_ประกาศ_4-2566_กงสุลสัญจรแทนซาเนีย_25-25พค66_001

เอกสารประกอบ

2023-05-17_ประกาศ_4-2566_กงสุลสัญจรแทนซาเนีย_25-25พค66.pdf

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง