ประกาศ ฉบับที่ 2/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (23-25 เมษายน 2565)

ประกาศ ฉบับที่ 2/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (23-25 เมษายน 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2565

| 351 view

2022-04-05_ประกาศ_2-2565_กงสุลสัญจรยูกันดา_23-25เมย65_1