ประกาศ ฉบับที่ 3/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซาท์ซูดาน (19 พฤษภาคม 2566)

ประกาศ ฉบับที่ 3/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซาท์ซูดาน (19 พฤษภาคม 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2566

| 474 view

2023-05-16_ประกาศ_3-2566_กงสุลสัญจรเซาท์ซูดาน_16พค66_001

เอกสารประกอบ

2023-05-16_ประกาศ_3-2566_กงสุลสัญจรเซาท์ซูดาน_16พค66.pdf

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง