ประกาศ ฉบับที่ 1/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซาท์ซูดาน (19-22 มีนาคม 2565)

ประกาศ ฉบับที่ 1/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซาท์ซูดาน (19-22 มีนาคม 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 517 view

2022-03-11_ประกาศ_1-2565_กงสุลสัญจรเซาท์ซูดาน_19-22มีค65