กงสุลสัญจรยูกันดา 23-25 เมษายน 2565

กงสุลสัญจรยูกันดา 23-25 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2565

| 138 view
เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2565 นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนางสาวจันทร์เดือน ศรีสว่าง เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรรับคำร้องหนังสือเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในประเทศยูกันดา และยังได้ร่วมกับนาง Barbara Mulwana กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา เดินทางไปพบปะชุมชนไทยทั้งในเมืองเอนเทบเบ้และกรุงกัมปาลา ที่มีทั้งพนักงานสปา พ่อครัวแม่ครัว เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจ และผู้ติดตามครอบครัวมาอาศัยที่ยูกันดา รวมทั้งสิ้นมากกว่า 40 คน

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลมาตรการล่าสุดในการเดินทางเข้าประเทศไทย ภารกิจและบริการด้านงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งยังได้ร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ มอบหน้ากากอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน และชุดตรวจโควิดแบบ ATK ให้คนไทยในยูกันดา ซึ่งการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างสม่ำเสมอดังกล่าว ได้ช่วยกระชับเครือข่ายชุมชนไทยในยูกันดาให้แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น สามารถพึ่งพากันและกันได้ในยามจำเป็น และเข้าใจบทบาทและความตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่พร้อมจะให้การดูแลและช่วยเหลือคนไทยไกลบ้านอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบหารือกับตัวแทนบริษัทรับคำร้องตรวจลงตราเข้าประเทศไทยแทนผู้ร้องในยูกันดา โดยได้อธิบายและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการล่าสุดในการเดินทางเข้าประเทศไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการตรวจลงตราจากผู้ร้องในยูกันดา ซึ่งมีความสนใจที่จะเดินทางไปประเทศไทยมากขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ และรับการรักษาพยาบาล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง