ประกาศ ฉบับที่ 1/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซาท์ซูดาน (26 เมษายน 2566)

ประกาศ ฉบับที่ 1/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซาท์ซูดาน (26 เมษายน 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2566

| 169 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรที่กรุงจูบา
จาก วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
เป็น วันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566
เนื่องด้วยเหตุขัดข้องในการเดินทางจากมีการยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน

2023-03-28_ประกาศ_1-2566_กงสุลสัญจรเซาท์ซูดาน_26เมย66_001


ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง