ทูตไทยเปิดบ้านต้อนรับคนไทยในเคนยา

ทูตไทยเปิดบ้านต้อนรับคนไทยในเคนยา

14 ธ.ค. 2564

79 view
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ให้การต้อนรับชุมชนไทยในเคนยาและครอบครัว รวมทั้งสิ้นมากกว่า 50 คน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลมาตรการปัจจุบันในการเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และบริการด้านการกงสุล รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากประเทศไทย ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่คนไทยในเคนยาซึ่งมีหลายคนเพิ่งเดินทางมาพำนักในเคนยาในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ชีวิตในเคนยา และพบปะกันก่อนวันสิ้นปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ