เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี พบหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย / Thai Ambassador discussed with her Ethiopian counterpart at the Ethiopian Ministry of Foreign Affairs

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี พบหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย / Thai Ambassador discussed with her Ethiopian counterpart at the Ethiopian Ministry of Foreign Affairs

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 489 view

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี พร้อมด้วยนาย Tsegaye Abebe Adugna กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเอธิโอเปีย และนายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Molalign Asfaw อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย และหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-เอธิโอเปีย หลังการยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีเอธิโอเปีย ในโอกาสนี้ ฝ่ายเอธิโอเปียได้เน้นย้ำ 3 สาขาหลักที่ต้องการร่วมมือกับไทย ได้แก่ การค้าการลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการท่องเที่ยวและภาคบริการ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ยืนยันความมุ่งมั่นและความตั้งใจของไทยในสาขาดังกล่าว โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข โดยจะเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเอธิโอเปียเพื่อหารือในรายละเอียดในระหว่างการเยือนเอธิโอเปียครั้งต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

 

On 30 September 2021, Miss Sasirit Tangulrat, Ambassador of Thailand, together with Mr. Tsegaye Abebe Adugna, Honorary Consul of Thailand for Ethiopia, and Mr. Wisit Bunyaritthipong, Counsellor, paid a courtesy call on Mr. Molalign Asfaw, Asia and Oceania Affairs Directorate General, the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, and discussed ways to enhance Thai-Ethiopian relations and cooperations after her presentation of the Letter of Credence to the Ethiopian President. The Ethiopian side stressed 3 main areas of cooperation; namely trade and inestment, development cooperation, and tourism and services, on which Thailand's commitment and willingness especially in the area of publlic health have been confirmed. In this regard, the Thai Ambassador expressed her readiness to meet and discussed in details with the Ethiopian agencies concerned during her next visit to Ethiopia in the near furture.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ