กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

| 436 view

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยนายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในเคนยา ร่วมกันแจกจ่ายอาหารไทยและเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด Kibera กว่า 100 คน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของ Kibra Youth Boxing Initiative (KYBI) ที่ห้างสรรพสินค้า Two Rivers กรุงไนโรบี โดยมีนาย Kipkemboi Amon ประธาน KYBI และนาย Alphonse Wanzala ประธาน Federation of Oriental Martial Arts เข้าร่วมงาน รวมถึงในโอกาสนี้ ยังมีการจัดสาธิตมวยไทยโดยวิทยากรจากศูนย์กีฬา Colosseum Gym กรุงไนโรบี นับเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมวยไทยให้เป็นที่รู้จักในเคนยาให้มากขึ้น

 

On 23 December 2023, the Royal Thai Embassy in Nairobi organised the royal volunteer activity commemorating the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day and Father’s Day 5 December 2023. On this occasion, Mr. Torsak Janpian, Charge d'Affaires a.i., along with the Embassy’s officials, spouses, employees, as well as the Thai community in Kenya jointly distributed Thai food and drinks to more than 100 children and youth from the Kibera neighbourhood in Nairobi joining the activities of Kibra Youth Boxing Initiative (KYBI) at Two Rivers Mall. The event was also joined by Mr. Kipkemboi Amon, KYBI’s chairman; and Mr. Alphonse Wanzala, Chairman of the Federation of Oriental Martial Arts – with Muay Thai demonstrations arranged by the Colosseum Gym, Nairobi – thus further enhancing public awareness on Muay Thai in Kenya.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ