มาตรการกักกันตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 / Updates on the Quarantine Period for Travelers Entering Thailand from 1 May 2021

มาตรการกักกันตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 / Updates on the Quarantine Period for Travelers Entering Thailand from 1 May 2021

4 พ.ค. 2564

38 view

2021-05-04_Annoucement_ยกระดับมาตรการ_1พค_เป็นต้นไป