ปรับลดระยะเวลากักตัวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป / New Quarantine Period from 1 October 2021

ปรับลดระยะเวลากักตัวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป / New Quarantine Period from 1 October 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2564

| 211 view

2021-09-30_Annoucement_Reduced_Quarantine_Period_TH 2021-09-30_Annoucement_Reduced_Quarantine_Period_EN  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ