ประกาศ ฉบับที่ 7/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซเชลส์ (27-28 พฤษภาคม 2564)

ประกาศ ฉบับที่ 7/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซเชลส์ (27-28 พฤษภาคม 2564)

24 พ.ค. 2564

76 view

2021-05-22_ประกาศ_7-2564_กงสุลสัญจรเซเชลส์_27-28พค64