สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีผลักดันการขยายตลาดข้าวไทยในเคนยา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีผลักดันการขยายตลาดข้าวไทยในเคนยา

22 ม.ค. 2564

53 view

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต พบหารือกับนาย Yuvraj Kotecha ผู้อำนวยการแผนกการพัฒนาธุรกิจ บริษัท Aryuv Agencies จำกัด ผู้ประกอบการซึ่งได้นำเข้าข้าวไทยมายังเคนยามามากว่า 20 ปี

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมข้าวไทยและผลิตภัณฑ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและนิยมในเคนยาเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการจัดทำโครงการขยายโอกาสการค้าการลงทุนของไทยและสร้างความเชื่อมั่นต่ออาหารไทยในเคนยาต่อไป

Thai Rice market in Kenya is expected to grow

Ambassador Sasirit Tangulrat and Mr. Natthapong Senanarong, Director of the Office of Commercial Affairs in Nairobi, together with the team at the Embassy had a meeting with Mr. Yuvraj Kotecha, Business Development Director of Aryuv Agencies Ltd., an importer and distributor of Thai rice and other Thai products in Kenya for more than 20 years.

The Embassy and the company discussed the possibilities to better introduce and raise awareness of Thai rice and Thai products to Kenyan. Both sides also explored the opportunity to promote Thai trade and investment, as well as to build confidence in Thai food products in Kenya together.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ