สถานทูต​ไทย​ ณ​ กรุงไนโรบี ส่งเสริมความร่วมมือกับสายการบินเคนยา​ ผลักดันไทยให้เป็นอีกทางเลือกของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับชาวเคนยา

สถานทูต​ไทย​ ณ​ กรุงไนโรบี ส่งเสริมความร่วมมือกับสายการบินเคนยา​ ผลักดันไทยให้เป็นอีกทางเลือกของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับชาวเคนยา

28 ม.ค. 2564

53 view
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี ได้เข้าพบหารือกับนาย Allan Kilavuka CEO ผู้จัดการ Kenya Airways เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงกรุงไนโรบี-กรุงเทพฯ อีกครั้ง ภายหลังที่ Kenya Airways ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวชั่วคราวในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563
 
นาย Allan กล่าวว่า Kenya Airways มีแผนจะมีเที่ยวบินมากรุงเทพฯ อีกครั้ง เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางในการส่งเสริมไทยในฐานะการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสายการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศ
 
Kenya Airways will resume direct flight to Bangkok, contributing to the promotion of Thailand's Medical Tourism policy
 
On 27 January 2021, Ambassador Sasirit Tangulrat had a discussion with Mr. Allan Kilavuka, Group MD & CEO of Kenya Airways on the possibility to resume the direct flight between Nairobi and Bangkok after Kenya Airways has temporarily suspended the flight during the COVID-19 pandemic since March 2020.
 
Mr. Allan revealed that Kenya Airways had planned to resume the flight to Thailand when the situation gets better. Furthermore, both sides explored the opportunity to create visibility and promote Thailand as medical tourism hub by cooperating with the airline, relevant agencies and hospitals in Kenya and Thailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ