ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

25 มี.ค. 2564

49 view

ประกาศตารางแสดงราคากลาง_-_บริษัทดูแลอาคาร_001