ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวผ่านการสร้างความตระหนักรู้ระหว่างกัน / Tourism promotion through mutually awareness raising

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวผ่านการสร้างความตระหนักรู้ระหว่างกัน / Tourism promotion through mutually awareness raising

25 ก.พ. 2564

100 view

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ให้การต้อนรับ Ms. Irene Ng'endo, Miss Grand Kenya ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมการประกวด Miss Grand International 2020 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่ 27 มีนาคม 2564 โดยมี Mr. Alex Tunoi, Marketing Manager ในฐานะผู้แทน Kenya Tourism Board (KTB) เข้าร่วมด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ และ KTB ได้ร่วมให้กำลังใจ Miss Grand Kenya ที่จะเดินทางไปแนะนำประเทศเคนยาให้ชาวไทยรู้จัก และหวังว่าจะสามารถกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากประเทศไทยให้คนในเคนยารู้จักประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งยังเห็นพ้องกันว่า การท่องเที่ยวเป็นสาขาที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญ และน่าจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตได้ต่อไป

On 25 February 2021, H.E. Ms. Sasrit Tangulrat, Ambassador of Thailand to Kenya, together with Alex Tunoi, Marketing Manager from Kenya Tourism Board (KTB), welcomed Ms. Irene Ng'endo, Miss Grand Kenya, who will depart for Thailand to join the Miss Grand International 2020 to be held on 27 March 2021.

Thr Royal Thai Embassy and KTB bidded Miss Grand Kenya farewell before her journey to introduce Kenya to the Thai people, and look forward to listening to fisrt-hand experience about Thailand from her after returning to Kenya. Both sides share the same view that tourism is where both Thailand and Kenya focus and there are tremendous opportunities to join hands and promote toursim between the two countries in the future.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ