สถานทูตไทยผลักดันความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับเคนยา

สถานทูตไทยผลักดันความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับเคนยา

10 ก.พ. 2564

221 view
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี ได้เข้าพบหารือนาย Paul Ndungu อธิบดีกรมเอเชียฯ กระทรวงการต่างประเทศเคนยา เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และยังได้ถือโอกาสหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเคนยาในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเศรษฐกิจทางทะเล นอกจากนั้น เคนยายังได้สนใจที่จะมีความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับไทยเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วย
 
Pushing forward Bilateral Cooperation between Thailand and Kenya
 
On 5 February 2021, Ambassador Sasirit Tangulrat paid a courtesy call to Mr. Paul Ndungu, Director of the Asia, Australasia and the Pacific Islands Directorate, Ministry of Foreign Affairs of Kenya, to discuss the way forward to enhance cooperation between Thailand and Kenya in areas of mutual interests, such as promotion of trade and investment, medical tourism and blue economy. The Kenyan side is also interested in exchanging culture with Thailand, by which both sides can learn more from each other and strengthen bilateral ties through cultural diplomacy.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ