มาตรการปรับปรุงสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตัั้งแต่ 1เมษายน 2564 เป็นต้นไป / Updated Measures on Entry to Thailand from 1 April 2021 onwards

มาตรการปรับปรุงสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตัั้งแต่ 1เมษายน 2564 เป็นต้นไป / Updated Measures on Entry to Thailand from 1 April 2021 onwards

1 เม.ย. 2564

117 view

2021-03-31_Annoucement_ลดวันกักตัว_TH 2021-03-31_Annoucement_Reduced_Quarantine_EN_2