ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2566

| 91 view

5-23_ผลลงคะแนน_001 5-23_ผลลงคะแนน_002   5-23_ผลลงคะแนน_003   5-23_ผลลงคะแนน_004   5-23_ผลลงคะแนน_005   5-23_ผลลงคะแนน_006   5-23_ผลลงคะแนน_007   5-23_ผลลงคะแนน_008  

เอกสารประกอบ

5-23_ผลลงคะแนน.pdf