การเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงการเลือกตั้งทั่วไปในเคนยา

การเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงการเลือกตั้งทั่วไปในเคนยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 464 view

ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงการเลือกตั้งทั่วไปในเคนยา

************************

โดยที่รัฐบาลเคนยามีกำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเคนยา และคนไทยที่มีกำหนดเดินทางมาสาธารณรัฐเคนยาในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จึงขอแจ้ง ดังนี้

๑. ขอให้คนไทยทุกคนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวัง ไม่เข้าไปในพื้นที่เปลี่ยวหรือทำตัวเป็นเป้าของอาชญากรรม เช่น สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการวิ่งออกกำลังกายริมถนน และพยายามหลีกเลี่ยงการออกนอกที่พักในวันเลือกตั้ง (๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) ซึ่งจะเปิดให้ชาวเคนยาไปลงคะแนนเสียงระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งหลังปิดหีบ รวมทั้งในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากคาดว่าจะเริ่มทราบผลการเลือกตั้งซึ่งอาจจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ

๒. ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกรุงไนโรบีที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นและอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการชุมนุม ได้แก่ (๑) Mathare (ฝั่งตรงข้ามถนน Muthaiga จากถนน Thika) (๒) Deep Sea (บน Sixth Parklands Avenue) (๓) Kibera และ (๔) Kawangare (บริเวณใกล้ ๆ กับ The Junction Mall และ Lavington Mall)

๓. โปรดเตรียมสำรองอาหาร น้ำ ยารักษาโรค น้ำมันเชื้อเพลิง และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นที่เพียงพอสำหรับการบริโภคอย่างน้อย ๒ สัปดาห์

๔. ขอความร่วมมือคนไทยที่มีแผนจะเดินทางมาสาธารณรัฐเคนยาในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โปรดลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางเว็บไซต์ https://nairobi.thaiembassy.org/th/page/th-national-registration และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

๕. หากมีเหตุฉุกเฉิน

• สามารถเดินทางไปขอรับความช่วยเหลือโดยตรงจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ Royal Thai Embassy, Rose Avenue (off Denis Pritt Road), Kilimani, Nairobi หรือทางโทรศัพท์หมายเลข +254-733-145-145 หรือทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ID : ThaiEmbassyNairobi

• สามารถติดต่อตำรวจประจำคณะทูตานุทูตทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข +254-708-589-522 และ +254-731-170-666

• ในช่วงการเลือกตั้ง สามารถเดินทางไปขอรับความช่วยเหลือได้จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนอื่นได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด ได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ดังนี้

อินโดนีเซีย
ที่อยู่ Menengai Road No.7, Upper Hill, Nairobi
กงสุล Mr. Kusnaredi Takarijanto
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๘๗๖-๓๑๒๒

มาเลเซีย
ที่อยู่ Block 91/404, Gigiri Grove, Gigiri, Nairobi
กงสุล Mr. Muhamad Rahmat Mohtar
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๑๖๐-๓๙๕๒

ฟิลิปปินส์
ที่อยู่ 001 Mzima Springs Road, Lavington, Nairobi
กงสุล Ms. Maria Rosanna Josue
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๖๓๑-๐๐๔๙

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เอกสารประกอบ

2022-07-29_ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในเคนยา.pdf