ประกาศ ฉบับที่ 17/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศรวันดา (29 กันยายน 2564)

ประกาศ ฉบับที่ 17/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศรวันดา (29 กันยายน 2564)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 322 view

2021-09-21_ประกาศ_17-2564_กงสุลสัญจรรวันดา_29กย64_001