คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในเคนยา

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในเคนยา

18 พ.ย. 2564

28 view

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โฆษกรัฐบาลเคนยาได้ออกประกาศแจ้งว่า การก่อการร้ายยังคงเป็นภัยคุกคามระดับโลก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานความมั่นคงของเคนยาได้เฝ้าระวังสถานการณ์ในประเทศและตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด แม้รัฐบาลจะยืนยันความมุ่งมั่นที่จะรับประกันความปลอดภัยโดยรวมของประชาชนทั้งประเทศ แต่ขอเรียกร้องให้ชาวเคนยาใช้ความระมัดระวังในระหว่างอยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรของประชาชนจำนวนมาก และรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันทีที่พบเห็นการกระทำหรือความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัย หรือพัสดุสิ่งของที่ถูกตั้งทิ้งไว้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ รายละเอียดปรากฏตามประกาศดังแนบ

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จึงขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในเคนยาโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการเคนยาข้างต้น โดยเฉพาะการเพิ่มความระมัดระวังในระหว่างอยู่ในพื้นที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก หากประสบปัญหาหรือต้องการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์สายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ +254 733 145 145 หรือผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ไอดี ThaiEmbassyNairobi ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เตือนคนไทยเหตุการณ์ในเคนยา_001 2021-11-16_PR_Kenya