ประกาศทั่วไป

ประกาศ ฉบับที่ 9/2566 ขอเชิญร่วมพิธีและงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

24 พ.ย. 2566

ประกาศ ฉบับที่ 8/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงกินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (4-5 กันยายน 2566)

16 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2566

4 ก.ค. 2566

Announcement No. 7/2566 List of Visa Processing Service Companies for 2023-2024

16 มิ.ย. 2566

ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (7-8 มิถุนายน 2566)

23 พ.ค. 2566

Announcement No. 5/2566 Standard Qualifications for Visa Processing Service Company (July 2023-June 2024)

22 พ.ค. 2566

ประกาศ ฉบับที่ 4/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย (24-25 พฤษภาคม 2566)

17 พ.ค. 2566

ประกาศ ฉบับที่ 3/2566 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซาท์ซูดาน (19 พฤษภาคม 2566)

16 พ.ค. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

7 พ.ค. 2566