ประกาศทั่วไป

Short List for the Assistant Administrative Staff Positions

4 ต.ค. 2565

Announcement No. 8/2565: Job Vacancy

20 ก.ย. 2565

ประกาศ ฉบับที่ 6/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (9 กันยายน 2565)

11 ส.ค. 2565

ประกาศ ฉบับที่ 5/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซเชลส์ (1-2 กันยายน 2565)

11 ส.ค. 2565

การเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงการเลือกตั้งทั่วไปในเคนยา

29 ก.ค. 2565

มาตรการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป / Updated measures to enter Thailand starting from 1 July 2022

27 มิ.ย. 2565

Announcement No. 4/2565 : List of Visa Processing Service Companies for 2022-2023

22 มิ.ย. 2565

มาตรการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป / Updated measures to enter Thailand starting from 1 June 2022

31 พ.ค. 2565

Announcement No. 3/2565 : Standard Qualifications for Visa Processing Service Company

5 พ.ค. 2565