ประกาศทั่วไป

ประกาศ ฉบับที่ 17/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศรวันดา (29 กันยายน 2564)

21 ก.ย. 2564

ประกาศ ฉบับที่ 16/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองอรุชา (24 กันยายน 2564) และนครดาร์เอสซาลาม (24 กันยายน 2564) ประเทศแทนซาเนีย

9 ก.ย. 2564

ประกาศ ฉบับที่ 15/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (18 กันยายน 2564)

9 ก.ย. 2564

Announcement No.13/2564 List of Visa Processing Service Company

18 มิ.ย. 2564