ประกาศทั่วไป

มาตรการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป / Updated measures to enter Thailand from 11 January 2022 onwards

9 ม.ค. 2565

ประกาศฉบับที่ 18/2564 เรื่อง ปรับการให้บริการฝ่ายกงสุลชั่วคราว | Announcement No. 18/2564 Re: Temporary Measures for the Consular Section

21 ธ.ค. 2564

Official Holidays for 2022 / วันหยุดทำการประจำปี 2565

16 ธ.ค. 2564

ประกาศมาตรการการเดินทางเข้าไทยตามที่ได้พบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “Omicron” / Updated measures to enter Thailand due to the spread of the new COVID-19 variant "OMICRON"

1 ธ.ค. 2564

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในเคนยา

18 พ.ย. 2564

มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป / Updated measures on entry to Thailand starting from 1 November 2021 onwards

22 ต.ค. 2564

Samui Plus Programme

7 ต.ค. 2564

"Phuket Sandbox" : Reopening Phuket from 1 October 2021 / เปิดจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564

7 ต.ค. 2564

Resumption of Visa on Arrival (VoA) since 1 October 2021

7 ต.ค. 2564