ไทยมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับเอธิโอเปีย / Thailand is to promote closer relations with Ethiopia

ไทยมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับเอธิโอเปีย / Thailand is to promote closer relations with Ethiopia

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 367 view
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เขตอาณาครอบคลุมเอธิโอเปีย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Tsegaye Abebe Adugna กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเอธิโอเปีย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นประเด็นความสัมพันธ์ไทย-เอธิโอเปียในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา และเห็นพ้องว่า ในช่วงปี 2566 จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การให้การดูแลและคุ้มครองคนไทยในเอธิโอเปีย และการพัฒนาความสัมพันธ์กับสหภาพแอฟริกา (African Union - AU) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงแอดดิสอาบาบาต่อไป
 
On 25 November 2022, H.E. Ms. Sasirit Tangulrat, Ambassador of Thailand in Nairobi with the jurisdiction covering Ethiopia, hosted dinner in honour of Mr. Tsegaye Abebe Adugna, Royal Thai Honorary Consul for Ethiopia. On this occasion, both sides discussed and exchanged views on important issues pertaining to the Thai-Ethiopian relations in 2022, and agreed that in 2023 both sides will focus more on the promotion of trade and investment, the facilitation for medical tourism travelers to Thailand, the protection of Thai nationals in Ethiopia, and the promotion of engagement between Thailand and the African Union (AU), based in Addis Ababa.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ