ไทยพร้อมกระชับความสัมพันธ์กับเคนยา

ไทยพร้อมกระชับความสัมพันธ์กับเคนยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 425 view
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เอกอัครราชทูตศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ และข้าราชการสถานทูต เข้าเยี่ยมคารวะนาย Abraham Korir Singo'ei ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเคนยา (กำกับดูแลด้านการต่างประเทศ) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเคนยาในหลายด้าน ทั้งในเรื่องการเกษตร สาธารณสุข การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงการจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมในระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับเคนยา ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วย
 
 
On 16 January 2023, Ambassador Sasirit Tangulrat and the Embassy's team paid a courtesy call on Dr. Abraham Korir Singo'ei, Principal Secretary for Foreign Affairs at the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs of Kenya. Both sides discussed various areas of cooperation such as Agriculture, Public health, Trade and Investment promotion, Tourism, Cultural exchange, and cooperation in mutilateral forum. Furthermore, Dr. Singo'ei was pleased to learn that Thailand is ready to host the second Joint Commission between Thailand and Kenyan in Bangkok in March 2023.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ