สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ธ.ค. 2565

| 526 view
ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. 2565 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และนายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา ได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือหญิงไทย 4 คน ที่ถูกหลอกไปทำงานมากกว่า 3 เดือนที่ร้านคาราโอเกะของชาวจีนที่เมือง Likasi จังหวัด Haut-Katanga สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (สป.คองโก) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล สป.คองโก ผ่านสถานเอกอัครราชทูต สป.คองโกประจำเคนยา และใช้เวลาประสานงานมากกว่า 2 เดือนเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคนไทยจนกว่าจะสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวคนไทยออกมาได้

ภารกิจในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัด Haut-Katanga โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2565 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean Claude Kamfwa Kimimba รองผู้ว่าราชการฯ ที่ศาลาว่าการฯ ในเมืองลูบุมบาชิ เพื่อขอบคุณทางการ สป.คองโกเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้ง 4 คนอย่างปลอดภัย และดำเนินการทางกฎหมายกับนายจ้างอย่างจริงจัง และรับตัวคนไทยทั้ง 4 คนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับมาตุภูมิต่อไป

การถูกหลอกไปทำงานในต่างประเทศมักจะเป็นการชักชวนผ่านช่องทางไม่เป็นทางการต่าง ๆ ไม่มีสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อเดินทางถึงมักจะถูกยึดหนังสือเดินทางตั้งแต่วันแรก หลายรายถูกบังคับให้ค้าประเวณีและชดใช้หนี้สินจำนวนมหาศาล มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เสี่ยงต่อความปลอดภัย และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยในกรณีของแอฟริกานั้น ประเทศส่วนใหญ่มักจะไม่มีสถานเอกอัครราชทูตไทยตั้งอยู่ จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งในการเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ในการนี้ จึงขอย้ำความสำคัญและจำเป็นยิ่งในการตรวจสอบข้อมูลและขอคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตทุกครั้ง ก่อนจะตัดสินใจไปทำงานในต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ