แจ้งเตือนการพบการระบาดของเชื่อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

แจ้งเตือนการพบการระบาดของเชื่อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,106 view

          ตามที่มีรายงานข่าวผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาบริเวณพื้นที่ Bikoro ใน Equateur Province ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (พ.ค. 2561)

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ขอประกาศแจ้งเตือนผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ขอให้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคจากไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ รวมถึงศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสอีโบลาเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ