พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นโควิด-19

พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นโควิด-19

16 ส.ค. 2563

167 view

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ รถตรวจโรคติดเชื้อฯ นี้ สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยผลการคัดกรองประชาชน 26,638 ราย ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. -5 ส.ค. 63 ผลตรวจไม่พบการติดเชื้อโควิด-19