เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

12 ส.ค. 2563

179 view

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓      ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการและทีมประเทศไทยเข้าร่วมพิธีฯ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ