เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

29 ก.ค. 2563

167 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมด้วย
คู่สมรสเข้าร่วมพิธีฯ 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ